Mokinių savanorystė lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“


Sėkmingai tęsiamas ilgalaikis savanorystės projektas, bendradarbiaujant su „Vaivorykštės“ vaikų lopšeliu – darželiu.   Džiaugiamės aktyviais gimnazistais ir dėkojame už jūsų skirtą laiką mažiesiems darželio auklėtiniams:

Kasparui Jurevičiui
Kamilei Brazinskaitei
Abigailei Petravičiūtei
Viltei Stašaitytei
Robertai Ramonaitei
Kęstučiui Markevičiui
Jogailai Matakui
Beatričei Marcinkevičiūtei
Tadui Šaraninui
Karoliui Dominykui Jankauskui
Matui Butkevičiui