2018-2020 metais –Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių projektas „Mūsų mintys be stereotipų“ gimnazijoje


Šiais mokslo metais pradedame vykdyti Erasmus+  pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektą.

Mokyklų mainų partnerystėmis vykdomas mokyklų tarptautinis bendradarbiavimas, mokymo ir mokymosi veiklos mokiniams ir mokyklos darbuotojams, suteikiamos sąlygos mokytojų dalijimuisi informacija ir patirtimi, profesiniam tobulėjimui, mokinių bendravimui ir bendradarbiavimui su bendraamžiais iš kitų šalių užsienio šalių mokyklose. Mokyklų mainų partnerysčių projektas orientuotas į mokinių ir mokyklos darbuotojų grupių mobilumą.

Projektas Setting our minds free from stereotypical ideas (liet. „Mūsų mintys be stereotipų“) yra koordinuojamas portugalų iš Águedos miesto. Projekto partnerės – mokyklų bendruomenės iš Turkijos, Makedonijos ir Rumunijos.

Šio projekto metu mokiniai  plėtos tarpkultūrinį supratimą, analizuos panašumus ir skirtumus tarp Europos šalių, mažumų grupių, stebės dabartinę stereotipų padėtį ir diskriminacijos apraiškas kiekvienoje šalyje partnerėje. Mokytojai dalinsis gerąja patirtimi ir įgis daugiau kompetencijų sprendžiant su stereotipais susijusius  klausimus. Dalyviai šiame projekte, tiesiogiai ar netiesiogiai, tobulins anglų kalbos įgūdžius, vis labiau suvokdami savo vietą Europos bendruomenėje.

Lapkričio 5-7 dienomis įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Turkijoje. Projekto mokymuose kartu su partneriais iš Portugalijos, Makedonijos ir Rumunijos nuotoliniu būdu dalyvavo anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolanta Tamošiūnienė ir projekto koordinatorė anglų kalbos vyr. mokytoja Inga Zaikinienė.

Pirmoji projekto veikla jau numatyta – projekte dalyvaujančių mokyklų mokiniai pildo  projekto klausimyną apie stereotipus, kurio rezultatus pristatys per susitikimą Portugalijoje jau 2019m. vasario mėnesį.

 

                                                                                                                     Projekto darbo grupė