XXV Bendruomenės diena „Mes ieškome labai aukštų kalnų…“


Gegužės 10 d. Antano Smetonos gimnazijoje jau XXV – ąjį kartą buvo minima Bendruomenės diena „Mes ieškome labai aukštų kalnų…“. Dienos metu gimnazijoje tarp klasių  buvo organizuojamos krepšinio varžybos, o vakare vykusioje šventėje, kaip ir kiekvienais metais, buvo pagerbiami gimnazistų pasiekimai – įteiktos „Sidabrinės plunksnos“ labiausiai pasižymėjusiems, aktyviai dalyvavusiems konkursuose, festivaliuose, projektuose, dalykinėse olimpiadose, garsinantiems gimnazijos vardą mokiniams. O pačiam šauniausiam, aktyviausiam ir labiausiai nusipelniusiam mokiniui buvo įteikta  Auksinė plunksna ir suteiktas METŲ GIMNAZISTO  vardas.

Sidabrinės plunksnos buvo įteiktos:

 „Už gimtosios kalbos akademinius pasiekimus“ –  Urtei Bernatonytei, Ia kl. mokinei (mokytoja Rasita Viščiuvienė)

 „Už pasiekimus gamtos mokslų dalykuose“  – Agatai Kmitaitei, Ia kl. mokinei (mokytoja Zita Jašinskienė);

 „Už pasiekimus tiksliųjų mokslų dalykuose“– Daivai Čalkaitei, IVa kl. mokinei (mokytoja Irena Gečienė);

 „Už pasiekimus užsienio kalbų srityje“ – mokinėms: Saulei Norkutei, Ia kl. , Kotrynai Drutelytei, IIa kl., Karolinai Čiulkovaitei, IIIa kl., Ugnei Bartuškaitei, IIIa kl., Mingailei Želvytei, IVb kl, Marijai Rudelevičiūtei, IVb kl. (mokytoja Kristina Statkutė);

 „Už pasiekimus informacinių technologijų  srityje“  – Saulei Norkutei, Ia kl. mokinei (mokytoja Inga Norkienė);

„Už pasiekimus socialinių mokslų srityje“ – Ugnei Bartuškaitei, IIIa kl. mokinei (mokytoja Kristina Statkutė);

„ Už pasiekimus technologijų ir menų dalykuose“ – Evaldui Dulskiui, IVd kl. mokiniui (mokytojas Gintaras Špokas);

„Už aktyvią muzikinę veiklą“ – Gabijai Rimaitytei, IVa kl. mokinei (mokytoja Rasa Jakeliūnienė);

Už aktyvią sportinę veiklą“ – Krepšinio komandai: Tadui Ambraziejui (IIIc), Nauriui Baranauskui (IIIc), Eimantui Pacevičiui (IIIc), Deiviui Jukniui (IIIa), Irmantui Gastilavičiui (IIIb), Romualdui Dagiliui (IIIb), Pauliui Tamuliui (IVa), Karoliui Gagiškiui (IVb), Povilui Kacucevičiui (IVb), Mantui Kazlauskui (IVb)  (mokytoja Asta Lūžaitė).

 

METŲ MOKYTOJU išrinkta  Giedrė Vaitauskienė.

 

Auksinė plunksna ir METŲ GIMNAZISTO  vardas atiteko Monikai Gelažiūtei.