Popietė „Prakalbinti tylą“.


Šių metų balandžio 24 d. A.Smetonos gimnazijoje buvo suorganizuota aktuali ir prasminga mūsų informacinių technologijų, medijų, išmaniųjų telefonų epochai  popietė „Prakalbinti tylą“, kurioje dalyvavo neabejingi menui, grožiui, aštresniam mąstymui ir žodžiui mokytojai, mokiniai.

Renginys  pradėtas pranešimu- esė „ Paribio mintys arba esė apie tylą“(autorė- lietuvių kalbos mokytoja Giedrė Širvytė-Saladžiuvienė). Pranešime buvo aktualizuojamos mūsų laikmečio problemos, kalbama apie žiniasklaidos gausą, greitėjantį gyvenimo tempą, verčianį žmogų mašina, sraigteliu, nebepajėgiančiu, nebespėjančiu įžvelgti ir suvokti gilesnių dalykų, laisvai mąstyti, gyventi ir kurti autentišką savąją egzistenciją; apie menkėjantį, skurdėjantį žmonių išprusimą, emocijas, gimtosios kalbos susinimą, apie kūrybinių užmojų, vaizduotės nebuvimą – visa tai yra matoma dabartinėse kultūros, švietimo ir meno sferose.

Popietėje dalyvavo Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto profesorius, grafikas Edmundas Saladžius, kuris supažindino moksleivius su grafikos specifika, atskleisdamas esminius grafikos meno principus. Mokiniai buvo labai susidomėję kompozijos pagrindais ir esminiais piešimo principais.

Dailės profesoriui ir pranešėjai buvo pateikti klausimai, iš kurių galima susidaryti įspūdį, kad galbūt ne vienas jaunas žmogus susimąstė apie šio laikmečio – technologinio ir technologinio biurokratizmo fenomeno – problemas.

Vėliau šio renginio organizatorė ir moderatorė , lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Remigija Urbelienė popietės dalyvius-moksleivius –pakvietė susipažinti su dailės pagrindais kūrybinėje dirbtuvėje, kuriai vadovauti sutiko profesorius E.Saladžius.  Mokiniai piešė su užsidegimu: įsisklausę į dailininko pastabas, kiekvienas stengėsi atskleisti savąjį „aš“.

Popietės organizatoriams buvo smagu matyti, kaip nenoriai mokiniai skirstėsi iš renginio – susimąstę ir galbūt supratę, kad prasmingoje tyloje dažnai gimsta nekasdieniški dalykai, priverčiantys žmogaus dvasią stabtelėti, įsižiūrėti, įsiklausyti  Į KITĄ, Į GAMTĄ ir jos stebuklus.