DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2018-2019 M.M. ORGANIZAVIMO


INFORMACIJA

DĖL ASMENŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2018-2019 M.M. ORGANIZAVIMO

Prašymai pradėti mokytis 2018-2019 m. m. Kauno Antano Smetonos gimnazijoje pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt  nuo 2018 m.

kovo 7 d. 12 valandos.