RESPUBLIKINĖ MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ KONFERENCIJOS „LR PREZIDENTŲ DARBO ĮAMŽINIMAS IR ATMINIMO PUOSELĖJIMAS: IDĖJOS IR PATIRTIS“


2018 m. vasario 8 d. Kauno Antano Smetonos gimnazijoje vyko respublikinė mokytojų ir mokinių konferencija „LR prezidentų darbo įamžinimas ir atminimo puoselėjimas: idėjos ir patirtis“, organizuota Kauno Antano Smetonos gimnazijos ir KPKC. Ši konferencija – tai vienas iš daugelio renginių gimnazijoje, skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Prezidentų vardais pavadintų gimnazijų mokiniai ir mokytojai: Kauno Antano Smetonos gimnazijos, Šilalės rajono Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos, Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos, Kauno Jono Žemaičio-Vytauto mokyklos-DC ir Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos-DC. Konferencijos pradžioje sveikinimo žodį tarė Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė, pabrėžusi, jog prezidentinių gimnazijų bendradarbiavimas yra itin svarbus siekiant ugdyti tautinę dvasią, patriotizmą ir pilietiškumą jaunimo tarpe. Simonas Jazavita, VDU istorijos doktorantas, Kauno miesto muziejaus muziejininkas, Lietuvos karo istorijos draugijos valdybos pirmininkas konferencijos dalyviams skaitė pranešimą „Antanas Smetona ir jo palikimas: kuo ir kodėl mums vis dar aktualus pirmasis prezidentas?„. Konferencijos dalyvių pranešimus apie jų mokyklų patirtis įamžinant prezidentų darbą ir puoselėjant jų atminimą lydėjo muzikiniai mokinių numeriai:skambėjo patriotinės dainos, meninės improvizacijos gitarai  ir t.t.  Pertraukos metu  konferencijos dalyviai ir svečiai galėjo apsilankyti Kauno Antano Smetonos gimnazijos patalpose esančiame Prezidento Antano Smetonos memorialiniame muziejuje – kabinete, susipažinti su įvairiose gimnazijos erdvėse esančiomis parodomis: Vasario 16-osios akto signatarai, Tarpukario Lietuva nuotraukose, leidinių paroda „Lietuvos Respublikos Prezidentai: gyvenimas ir veikla“, Kauno Antano Smetonos gimnazijos istorijos mokytojo metodininko Romualdo Freitako autorinių darbų paroda „Dovana Lietuvai“. Konferencijos organizatoriai išleido konferencijos leidinį, kuriame patalpinti visų konferencijos dalyvių pranešimai, patirtys. Dėkojame visiems gimnazijos bendruomenės nariams, aktyviai prisidėjusiems organizuojant konferenciją.