Inovacijų forumas „Skaitmeninės mokymo priemonės“


Šių metų sausio 16d. Kauno Antano Smetonos gimnazijos anglų kalbos mokytoja Jolanta Tamošiūnienė dalyvavo Ugdymo plėtotės centro organizuotame inovacijų forume „Skaitmeninės mokymo priemonės“.  Forumas surengtas  įgyvendinant ES  ir LR lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų  ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas.