Istorinės Prezidentūros sodelyje buvo paminėtos pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos 74-osios žūties metinės


Sausio 9 d., Kaune esančiame Istorinės Prezidentūros sodelyje buvo paminėtos pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos 74-osios žūties metinės. Minėjimo pradžioje buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Savo mintimis apie Pirmąjį LR Prezidentą Antaną Smetoną dalijosi prezidento brolio Motiejaus vaikaitė Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė, Istorinės LR Prezidentūros muziejininkė dr. Ingrida Jakubavičienė, prof. Arimantas Dumčius, inžinierius Romualdas Jakubonis, dr. Raimundas Kaminskas. Minėjime dalyvavo Lietuvos sporto muziejaus direktorius Pranas Majauskas,  LŠS Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės 202-osios kuopos vadas Julius Proškus, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos/skyriaus bei  Kauno apskrities bajorų draugijos nariai. Kauno Antano Smetonos gimnazijos istorijos mokytoja Kristina Statkutė savo kalboje apie Prezidento Antaną Smetoną ir jo darbų reikšmę, akcentavo, kad tai istorinė asmenybė, kurios atminimą puoselėti yra itin svarbu, norint skatinti jaunosios kartos tautiškumą, pilietinį aktyvumą ir sąmoningumą. Kauno Antano Smetonos gimnazijos mokiniai minėjimo pabaigoje prie skulptoriaus Alfonso Vauros sukurto paminklo Prezidentui Antanui Smetonai padėjo gėlių.