Administracija


GIN_0021

Asta Švarplienė CV.
Direktorės pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas
II vadybinė kvalifikacinė kategorija,
matematikos mokytoja metodininkė.
Tel. (8 37) 312001
; 8 65741902
asta.svarpliene@bendrasisugdymas.lt

Asta Lūžaitė CV
Direktorės pavaduotoja ugdymui,
Tel. (8 37) 312042; 8 685 25576
asta.luzaite@bendrasisugdymas.lt

Aušra Karosienė CV
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams
Tel. (8 37) 312003
smetona.ukis@gmail.com