Brandos atestatų įteikimo šventė


Maloniai kviečiame
visus į XXXI-os laidos
Brandos atestatų
įteikimo šventę,
kuri vyks
2019m. liepos 16 d.
11 val.
Aktų salėje