2019 m.


2019 M. VBE rezultatai

Eil. Nr. Egzaminas Laikė Neišlaikė

 

16-35 36-100
1. Lietuvių k. ir literatūra 66 9 (13,6 proc.) 37 (56,1 proc.) 20 (30,3 proc.)
2. Anglų k. 70 2 (2,8 proc.) 17 (24,3 proc.) 51 (72,9 proc.)
3. Istorija 17 0 6 (35, 3 proc.) 11 (64,7 proc.)
4. Matematika 47 9 (19,1 poc.) 31 (66 proc.) 7 (14,9 proc.)
5. Rusų k. 3 0 0 3 (100 proc.)
6. Informacinės techn. 20 1 (5 proc.) 6 (30 proc.) 13 (65 proc.)
7. Geografija 5 0 2 (40 proc.) 3  (60 proc.)
8. Biologija 5 0 1 (20 proc.) 4 (80 proc.)
9. Fizika 5 0 2 (40 proc.) 3 (60 proc.)
10. Chemija 2 0 0 2 (100 proc.)

 

90 balų ir aukštesni įvertinimai: 

Anglų kalba

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Įvertinimas Mokytojas
1. Mileta Jaskutytė (4A) 99 Rimantas Zavackas
2. Viktorija Navickaitė (4A) 98
3. Melanie Rakauskaitė (4A) 98
4. Ieva Plukaitė (4A) 96 Inga Zaikinienė
5. Laura Kiviliūtė (4C) 95 Jolanta Tamošiūnienė
6. Agnė Aleksandravičiūtė (4C) 95 Rimantas Zavackas
7. Augustinas Bisigirskis (4B) 93  

Inga Zaikinienė

 

8. Indrė Eimutytė (4B) 93
9. Vilius Ščepkauskas (4C) 92 Jolanta Tamošiūnienė

 

10. Lukas Gintaustas (4C) 91

 

Informacinės technologijos

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Įvertinimas Mokytojas
1. Ugnė Pakalnytė (4A) 90 Inga Norkienė

 

Rusų kalba

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Įvertinimas Mokytojas
1. Romanas Kudriavec (4C) 90 Eglė Aušrinė Juočienė

 

 

86 – 89 balų įvertinimai

Anglų kalba

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Įvertinimas Mokytojas
1. Andrius Sakalauskas (4A) 86 Rimantas Zavackas
2. Gytis Zaikauskas (4B) 86

 

Rusų kalba

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Įvertinimas Mokytojas
1. Gabija Gumeliauskaitė (4B) 89 Eglė Aušrinė Juočienė

 

Chemija

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Įvertinimas Mokytojas
1. Mileta Jaskutytė (4A) 87 Birutė Damijonaitienė

 

 

Istorija

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Įvertinimas Mokytojas
1. Vijolė Bieliukaitė (4A) 87 Izolda Zakarauskienė