2018 m.


2018 M. VBE rezultatų analizė

  • 100 balų įvertinta 7 valstybinių brandos egzaminų darbai (5 – anglų kalbos, 1 – rusų kalbos ir 1 – informacinių technologijų).
  • 99 balais įvertintas 1 anglų kalbos brandos egzamino darbas.

99 – 100 balų įvertinimai

 

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Dalykas, įvertinimas Mokytojas
1. Mantas Adomavičius, IV A Anglų k. – 100 Rimantas Zavackas
2. Paulina Černiauskaitė, IV A
3. Monika Gelažiūtė, IV A Anglų k. – 100 Inga Vedegienė
4. Agnė Valiūnaitė, IV A
5. Gabija Dubinskaitė, IV A Rusų k. – 100,

anglų k. – 100

Violeta Sabestinienė

Rimantas Zavackas

6. Kipras Zabeliauskas, IV A Informacinės technologijos – 100, anglų k. – 99 Inga Norkienė

Inga Vedegienė

 

Aukščiausi dalykų įvertinimai

Anglų kalba

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Įvertinimas Mokytojas
1. Aistė Baranauskaitė, IV B 88 I. Zaikinienė
2. Dovydas Girdauskas, IV B 98 I. Zaikinienė
3. Erikas Kabak, IV D 87 R. Zavackas
4. Saulė Martinkėnaitė, IV C 94 I. Vedegienė
5. Eglė Meilūnaitė, IV C 95 I. Vedegienė
6. Osvaldas Milašauskas, IV B 90 A. Greičiūtė
7. Gabija Rimaitytė, IV A 92 R. Zavackas
8. Kornelija Sanspreiškytė, IV A 91 I. Vedegienė
9. Inga Subačiūtė, IV A 95 I. Vedegienė
10. Kamilė Šykštaitė, IV B 86 A. Greičiūtė
11. Edgaras Vegys, IV A 86 I. Vedegienė

 

Istorija

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Įvertinimas Mokytojas
1. Paulina Černiauskaitė, IV A 90 K. Statkutė


Informacinės technologijos

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Įvertinimas Mokytojas
1. Daiva Čelkaitė, IV A 95 Inga Norkienė
2. Valdas Černiauskas, IV A 87
3. Kornelijus Minutka, IV B 90

 

Biologija

Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė, klasė Įvertinimas Mokytojas
1. Karolina Paužuolytė, IV A 86 Zita Jašinskienė
2. Gabija Rimaitytė, IV A 86


2018 M. VBE rezultatai

Eil. Nr. Egzaminas Laikė Neišlaikė 16-35 36-85 Kokybė

(86-100)

1. Lietuvių k. ir literatūra 55 6 (11 %) 29 (53 %) 20 (36 %) 0
2. Anglų k. 68 1 (2 %) 7 (10 %) 43 (63 %) 17 (25 %)
3. Istorija 34 7 (20 %) 21 (62 %) 5 (15 %) 1 (3 %)
4. Matematika 44 4 (9 %) 34 (77 %) 6 (14 %) 0
5. Rusų k. 1 0 0 0 1 (100 %)
6. Informacinės techn. 6 0 0 2 (33 %) 4 (67 %)
7. Geografija 1 0 0 1 (100 %) 0
8. Biologija 3 0 0 1 (33 %) 2 (67 %)
9. Fizika 5 0 3 (60 %) 2 (40 %) 0
10. Chemija 4 0 1 (25 %) 3 (75 %) 0

 

 

Lyginamoji analizė 2017 -2018 m.

  2017 m. 2018m.
Eil. Nr. Egzaminas Laikė Neišlaikė Kokybė

(86-100)

Laikė Neišlaikė Kokybė

(86-100)

1. Lietuvių k. ir literatūra 73 4 (6 %) 5 (7 %) 55 6 (11 %) 0
1. Anglų k. 130 1 (1%) 32 (25 %) 68 1 (2 %) 17 (25 %)
2. Istorija 37 0 3 (8 %) 34 7 (20 %) 1 (3 %)
3. Matematika 101 6 (6 %) 8 (8 %) 44 4 (9 %) 0
4. Rusų k. 1 0 1 (100 %)
5. Informacinės techn. 44 1 (2 % ) 15 (34%) 6 0 4 (67 %)
2. Geografija 2 0 0 1 0 0
6. Biologija 18 0 3 (17 %) 3 0 2 (67 %)
7. Fizika 13 0 7 (54 %) 5 0 0
8. Chemija 7 0 0 4 0 0