1.2 procentų parama


 

Labai ačiū už išreikštą pasitikėjimą pervedant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio!

 Mieli bendruomenės nariai ir visi, kurie norite paremti mūsų gimnaziją,

Nuoširdžiai prašome Jūsų pervesti į gimnazijos sąskaitą 1,2 procentus pajamų mokesčio. Jūs prisidėsite prie gimnazijos kabinetų turtinimo ir gražinimo.

Jeigu nuspręstumėte skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį Kauno Antano Smetonos gimnazijai , pateikite prašymą, kad ši mokesčio dalis būtų pervesta Jūsų nurodytai įstaigai.

Prašymo formos laukeliuose įrašykite duomenis:

1 – asmens kodą

2 – telefoną

3 – vardą, pavardę (didžiosiomis raidėmis)

4 – gyvenamąją vietą (didžiosiomis raidėmis)

5 – mokestinį laikotarpį (2019)

6 – pažymėkite ar skiriate paramą ar atsisakote skirti

7 – pažymėkite ar skirsite paramą politinėms partijoms ar atsisakote skirti

E1 – pažymėkite 2

E2 – gimnazijos kodą – 190139310

E4 – įrašykite kiek % skiriate gimnazijai (1,2 proc.)

E5– įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai.

Prašome nepamiršti pasirašyti.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos rekvizitai:

Paramos gavėjo indefikacinis numeris 1 9 0 1 3 9 3 1 0 (kodas)

Mokestinis laikotarpis: 2019m. 

Apsisprendę paremti gimnaziją 1,2% GPM, turite užpildyti prašymo formą naudojantis elektronine bankininkyste  http://deklaravimas.vmi.lt

Dėkojame už paramą!