2 procentų parama


Gerbiamieji Tėveliai ir visi, kurie norite paremti mūsų gimnaziją,

Nuoširdžiai prašome Jūsų pervesti į gimnazijos sąskaitą 2 procentus pajamų mokesčio. Jūs prisidėsite prie gimnazijos kabinetų turtinimo ir gražinimo.

Jeigu nuspręstumėte skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį Kauno Antano Smetonos gimnazijai , pateikite prašymą, kad ši mokesčio dalis būtų pervesta Jūsų nurodytai įstaigai.

Prašymo formos laukeliuose įrašykite duomenis:

1 – asmens kodą

2 – telefoną

3 – vardą, pavardę (didžiosiomis raidėmis)

4 – gyvenamąją vietą (didžiosiomis raidėmis)

5 – mokestinį laikotarpį (2018)

6 – pažymėkite ar skiriate paramą ar atsisakote skirti

7 – pažymėkite ar skirsite paramą politinėms partijoms ar atsisakote skirti

E1 – pažymėkite 2

E2 – gimnazijos kodą – 190139310

E4 – įrašykite kiek % skiriate gimnazijai (1 arba 2 proc.)

E5– įrašomas laikotarpis negali būti ilgesnis nei 5 metai.

Prašome nepamiršti pasirašyti.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos rekvizitai (pavyzdys)

Mokestinis laikotarpis:

2 0 1 5
Paramos gavėjo indefikacinis numeris 1 9 0 1 3 9 3 1 0 (kodas)

Užpildytą formą galite nunešti į Mokesčių inspekciją, grąžinti klasės auklėtojui arba pervesti elektroniniu būdu interneto svetainėje http://deklaravimas.vmi.lt (smulkesnė informacija www.vmi.lt ).

Specialią prašymo formą, užpildymo ir pateikimo taisykles galima gauti VMI, pas klasės auklėtoją arba interneto adresu www.vmi.lt

FR0512  forma Acrobat Reader PDF formatu

Pagarbiai

Kauno Antano Smetonos gimnazijos administracija